Menu
Sản phẩm đã thích

Bạn chưa có sản phẩm yêu thích

Lê Ngọc Hải

TIỂU SỬ
1989 Sinh tại Thanh Hoá, Việt Nam
2012 Tốt nghiệp trường Đại Học Sự Phạm Nghệ Thuật Trung Ương
2013 Sống, làm việc và hoạt động nghệ thuật tự do tại Hà Nội
 
 
HOẠT ĐỘNG
2018 Giám đốc CÔNG TY TNHH LEHAIS GROUP cho đến nay