Menu
Sản phẩm đã thích

Bạn chưa có sản phẩm yêu thích

CÔNG TY TNHH LEHAIS GROUP

Bàn
Ghế
Bàn ghế
Đèn
Đồ trang trí
Thiết kế nội thất
Bàn Vintage Tada chân X - B53LHFU

Bàn Vintage Tada chân X - B53LHFU

Giá: 1.060.000 VND
Còn hàng
Bàn Classic - B52LHFU

Bàn Classic - B52LHFU

Giá: 3.200.000 VND
Còn hàng
Bàn Neva - B51LHFU

Bàn Neva - B51LHFU

Giá: 6.000.000 VND
Còn hàng
Bàn Cabin - B50LHFU

Bàn Cabin - B50LHFU

Giá: 1.900.000 VND
Còn hàng
Bàn Mango - B49LHFU

Bàn Mango - B49LHFU

Giá: 4.600.000 VND
Còn hàng
Bàn Lunar - B48LHFU

Bàn Lunar - B48LHFU

Giá: 4.600.000 VND
Còn hàng
Ghế đôn Dedar - G65LHFU

Ghế đôn Dedar - G65LHFU

Giá: 2.600.000 VND
Còn hàng
Ghế Kreslo - G64LHFU

Ghế Kreslo - G64LHFU

Giá: 2.200.000 VND
Còn hàng
Ghế Kreslo - G63LHFU

Ghế Kreslo - G63LHFU

Giá: 2.200.000 VND
Còn hàng
Ghế Grace - G62LHFU

Ghế Grace - G62LHFU

Giá: 1.800.000 VND
Còn hàng
Ghế Collins - G61LHFU

Ghế Collins - G61LHFU

Giá: 1.800.000 VND
Còn hàng
Ghế Cube - G60LHFU

Ghế Cube - G60LHFU

Giá: 3.600.000 VND
Còn hàng
Bình gốm sứ trang trí - DTT40LHFU

Bình gốm sứ trang trí - DTT40LHFU

Giá: 1.200.000 VND
Hết hàng
Bình gốm sứ trang trí - DTT39LHFU

Bình gốm sứ trang trí - DTT39LHFU

Giá: 1.000.000 VND
Hết hàng
Bình gốm sứ trang trí - DTT38LHFU

Bình gốm sứ trang trí - DTT38LHFU

Giá: 1.400.000 VND
Hết hàng
Bình gốm sứ trang trí - DTT36LHFU

Bình gốm sứ trang trí - DTT36LHFU

Giá: 1.200.000 VND
Hết hàng
Bình gốm sứ trang trí - DTT35LHFU

Bình gốm sứ trang trí - DTT35LHFU

Giá: 1.200.000 VND
Hết hàng

Ghế quán cafe

Ghế đôn Dedar - G65LHFU

Ghế đôn Dedar - G65LHFU

Giá: 2.600.000 VND
Còn hàng
Ghế Kreslo - G64LHFU

Ghế Kreslo - G64LHFU

Giá: 2.200.000 VND
Còn hàng
Ghế Kreslo - G63LHFU

Ghế Kreslo - G63LHFU

Giá: 2.200.000 VND
Còn hàng
Ghế Grace - G62LHFU

Ghế Grace - G62LHFU

Giá: 1.800.000 VND
Còn hàng
Ghế Collins - G61LHFU

Ghế Collins - G61LHFU

Giá: 1.800.000 VND
Còn hàng
Ghế Cube - G60LHFU

Ghế Cube - G60LHFU

Giá: 3.600.000 VND
Còn hàng
Ghế Katakana - G59LHFU

Ghế Katakana - G59LHFU

Giá: 1.000.000 VND
Còn hàng
Ghế Kennedy - G58LHFU

Ghế Kennedy - G58LHFU

Giá: 1.600.000 VND
Còn hàng
Ghế quầy Bar Erik - G57LHFU

Ghế quầy Bar Erik - G57LHFU

Giá: 3.200.000 VND
Còn hàng
Ghế quầy Bar Bull - G56LHFU

Ghế quầy Bar Bull - G56LHFU

Giá: 1.600.000 VND
Còn hàng
Ghế quầy Bar Ghina - G55LHFU

Ghế quầy Bar Ghina - G55LHFU

Giá: 1.800.000 VND
Còn hàng
Ghế quầy Bar Saddle - G54LHFU

Ghế quầy Bar Saddle - G54LHFU

Giá: 2.600.000 VND
Còn hàng
Ghế quầy Bar Anes - G53LHFU

Ghế quầy Bar Anes - G53LHFU

Giá: 1.200.000 VND
Còn hàng
Ghế Eye Chair - G52LHFU

Ghế Eye Chair - G52LHFU

Giá: 2.400.000 VND
Còn hàng
Ghế Thonet - G51LHFU

Ghế Thonet - G51LHFU

Giá: 2.400.000 VND
Còn hàng
Ghế Wormley - G50LHFU

Ghế Wormley - G50LHFU

Giá: 3.200.000 VND
Còn hàng
Ghế Crosshatch - G49LHFU

Ghế Crosshatch - G49LHFU

Giá: 3.000.000 VND
Còn hàng
Ghế Shell - G43LHFU

Ghế Shell - G43LHFU

Giá: 4.200.000 VND
Còn hàng
Ghế sofa Shell Sgaped - G42LHFU

Ghế sofa Shell Sgaped - G42LHFU

Giá: 5.200.000 VND
Còn hàng
Ghế Shell Shaped Chair - G41LHFU

Ghế Shell Shaped Chair - G41LHFU

Giá: 4.000.000 VND
Còn hàng

Đèn gỗ

Bàn ăn

Bàn Classic - B52LHFU

Bàn Classic - B52LHFU

Giá: 3.200.000 VND
Còn hàng
Bàn Cabin - B50LHFU

Bàn Cabin - B50LHFU

Giá: 1.900.000 VND
Còn hàng
Bàn Mango - B49LHFU

Bàn Mango - B49LHFU

Giá: 4.600.000 VND
Còn hàng
Bàn Lunar - B48LHFU

Bàn Lunar - B48LHFU

Giá: 4.600.000 VND
Còn hàng
Bàn Obama - B47LHFU

Bàn Obama - B47LHFU

Giá: 4.600.000 VND
Còn hàng

Khung ảnh trang trí

Thiết kế nội thất chung cư

Ghế sofa

Ghế Cube - G60LHFU

Ghế Cube - G60LHFU

Giá: 3.600.000 VND
Còn hàng
Ghế Fly - G47LHFU

Ghế Fly - G47LHFU

Giá: 3.600.000 VND
Còn hàng
Ghế Fly - G46LHFU

Ghế Fly - G46LHFU

Giá: 4.600.000 VND
Còn hàng
Ghế KBH Dedar  - G45LHFU

Ghế KBH Dedar - G45LHFU

Giá: 6.000.000 VND
Còn hàng
Ghế  KBH Dedar - G44LHFU

Ghế KBH Dedar - G44LHFU

Giá: 5.200.000 VND
Còn hàng
Ghế sofa Shell Sgaped - G42LHFU

Ghế sofa Shell Sgaped - G42LHFU

Giá: 5.200.000 VND
Còn hàng
Ghế Shell Shaped Chair - G41LHFU

Ghế Shell Shaped Chair - G41LHFU

Giá: 4.000.000 VND
Còn hàng
Ghế Katakana - G40LHFU

Ghế Katakana - G40LHFU

Giá: 3.000.000 VND
Còn hàng
Ghế Katakana - G39LHFU

Ghế Katakana - G39LHFU

Giá: 5.000.000 VND
Còn hàng
Ghế Minotti Leslie - G35LHFU

Ghế Minotti Leslie - G35LHFU

Giá: 5.200.000 VND
Còn hàng
Ghế Aston - G23LHFU

Ghế Aston - G23LHFU

Giá: 2.000.000 VND
Còn hàng

Bàn quán cafe

Bàn Vintage Tada chân X - B53LHFU

Bàn Vintage Tada chân X - B53LHFU

Giá: 1.060.000 VND
Còn hàng
Bàn Chân Sao - B44LHFU

Bàn Chân Sao - B44LHFU

Giá: 1.500.000 VND
Còn hàng
Bàn Twist - B43LHFU

Bàn Twist - B43LHFU

Giá: 1.300.000 VND
Còn hàng
Bàn Vintage Tada - B41LHFU

Bàn Vintage Tada - B41LHFU

Giá: 1.060.000 VND
Còn hàng

Lọ hoa trang trí

Bình gốm sứ trang trí - DTT36LHFU

Bình gốm sứ trang trí - DTT36LHFU

Giá: 1.200.000 VND
Hết hàng
Bình gốm sứ trang trí - DTT35LHFU

Bình gốm sứ trang trí - DTT35LHFU

Giá: 1.200.000 VND
Hết hàng
Bình gốm sứ trang trí - DTT34LHFU

Bình gốm sứ trang trí - DTT34LHFU

Giá: 1.200.000 VND
Hết hàng
Bình gốm sứ trang trí - DTT33LHFU

Bình gốm sứ trang trí - DTT33LHFU

Giá: 1.600.000 VND
Hết hàng
Bình gốm sứ trang trí - DTT32LHFU

Bình gốm sứ trang trí - DTT32LHFU

Giá: 1.600.000 VND
Hết hàng
Bình gốm sứ trang trí - DTT31LHFU

Bình gốm sứ trang trí - DTT31LHFU

Giá: 1.200.000 VND
Hết hàng
Bình gốm sứ trang trí - DTT30LHFU

Bình gốm sứ trang trí - DTT30LHFU

Giá: 1.400.000 VND
Hết hàng
Bình gốm sứ trang trí - DTT29LHFU

Bình gốm sứ trang trí - DTT29LHFU

Giá: 1.600.000 VND
Hết hàng
Bình gốm sứ trang trí - DTT28LHFU

Bình gốm sứ trang trí - DTT28LHFU

Giá: 1.900.000 VND
Hết hàng
Bình gốm sứ trang trí - DTT26LHFU

Bình gốm sứ trang trí - DTT26LHFU

Giá: 1.600.000 VND
Hết hàng
Bình gốm sứ trang trí - DTT25LHFU

Bình gốm sứ trang trí - DTT25LHFU

Giá: 1.200.000 VND
Hết hàng
Bình gốm sứ trang trí - DTT23LHFU

Bình gốm sứ trang trí - DTT23LHFU

Giá: 1.800.000 VND
Hết hàng
Bình gốm sứ trang trí - DTT21LHFU

Bình gốm sứ trang trí - DTT21LHFU

Giá: 1.200.000 VND
Hết hàng
Bình gốm sứ trang trí - DTT20LHFU

Bình gốm sứ trang trí - DTT20LHFU

Giá: 800.000 VND
Hết hàng
Lọ hoa sứ trang trí - DTT17LHFU

Lọ hoa sứ trang trí - DTT17LHFU

Giá: 1.800.000 VND
Hết hàng
Bình gốm sứ trang trí - DTT15LHFU

Bình gốm sứ trang trí - DTT15LHFU

Giá: 1.200.000 VND
Hết hàng
Bình gốm sứ trang trí - DTT14LHFU

Bình gốm sứ trang trí - DTT14LHFU

Giá: 1.200.000 VND
Hết hàng
Lọ hoa sứ trang trí - DTT13LHFU

Lọ hoa sứ trang trí - DTT13LHFU

Giá: 1.800.000 VND
Hết hàng
Bình gốm sứ trang trí  - DTT7LHFU

Bình gốm sứ trang trí - DTT7LHFU

Giá: 1.000.000 VND
Hết hàng
Bình gốm sứ trang trí - DTT6LHFU

Bình gốm sứ trang trí - DTT6LHFU

Giá: 1.600.000 VND
Hết hàng

Thiết kế nội thất quán cafe

Bàn văn phòng

Bàn Neva - B51LHFU

Bàn Neva - B51LHFU

Giá: 6.000.000 VND
Còn hàng
Bàn Howard - B46LHFU

Bàn Howard - B46LHFU

Giá: 5.600.000 VND
Còn hàng
Bàn Concorde - B45LHFU

Bàn Concorde - B45LHFU

Giá: 4.400.000 VND
Còn hàng
Bàn Twist - B42LHFU

Bàn Twist - B42LHFU

Giá: 1.700.000 VND
Còn hàng

Bình trà trang trí

Bình gốm sứ trang trí - DTT40LHFU

Bình gốm sứ trang trí - DTT40LHFU

Giá: 1.200.000 VND
Hết hàng
Bình gốm sứ trang trí - DTT39LHFU

Bình gốm sứ trang trí - DTT39LHFU

Giá: 1.000.000 VND
Hết hàng
Bình gốm sứ trang trí - DTT38LHFU

Bình gốm sứ trang trí - DTT38LHFU

Giá: 1.400.000 VND
Hết hàng
Bình trà gốm sứ trang trí - DTT37LHFU

Bình trà gốm sứ trang trí - DTT37LHFU

Giá: 800.000 VND
Hết hàng
Bình trà gốm sứ trang trí - DTT24LHFU

Bình trà gốm sứ trang trí - DTT24LHFU

Giá: 1.000.000 VND
Hết hàng
Bình gốm sứ trang trí - DTT22LHFU

Bình gốm sứ trang trí - DTT22LHFU

Giá: 1.600.000 VND
Hết hàng
Bình trà trang trí - DTT19LHFU

Bình trà trang trí - DTT19LHFU

Giá: 2.200.000 VND
Hết hàng
Bình trà trang trí - DTT18LHFU

Bình trà trang trí - DTT18LHFU

Giá: 1.800.000 VND
Hết hàng
Bình trà trang trí - DTT16LHFU

Bình trà trang trí - DTT16LHFU

Giá: 1.600.000 VND
Hết hàng
Lọ hoa trang trí - DTT11LHFU

Lọ hoa trang trí - DTT11LHFU

Giá: 1.200.000 VND
Hết hàng
Bình trà trang trí - DTT10LHFU

Bình trà trang trí - DTT10LHFU

Giá: 2.100.000 VND
Hết hàng
Bình gốm sứ trang trí - DTT9LHFU

Bình gốm sứ trang trí - DTT9LHFU

Giá: 2.200.000 VND
Hết hàng
Bình trà trang trí - DTT5LHFU

Bình trà trang trí - DTT5LHFU

Giá: 1.200.000 VND
Hết hàng
Bình trà trang trí - DTT4LHFU

Bình trà trang trí - DTT4LHFU

Giá: 1.600.000 VND
Hết hàng
Bình gốm sứ trang trí - DTT3LHFU

Bình gốm sứ trang trí - DTT3LHFU

Giá: 1.900.000 VND
Hết hàng

Tin tức nội thất trong nước

Tin tức nội thất quốc tế