Hình học không gian được áp dụng để vẽ các hình khối

Video

 

Hình ảnh

Hình học không gian được áp dụng để vẽ các hình khối 1

Hình học không gian được áp dụng để vẽ các hình khối 2